Talumpati ng mga dating pangulo ng pilipinas

18-Sep-2019 09:14 by 7 Comments

Talumpati ng mga dating pangulo ng pilipinas - Instant 2 way cam sex

Ang naging problema sa mga EPZA ni Marcos, iyong mga karapatan ng mga trabahador, madalas na natatapakan kaya lumakas ang mga Komunista.

talumpati ng mga dating pangulo ng pilipinas-52talumpati ng mga dating pangulo ng pilipinas-14talumpati ng mga dating pangulo ng pilipinas-31

Magandang simula na ang mga proyekto ng DOST at ang K-12 Plus, pati na ang K-12 para tumaas ang antas ng edukasyon na kinakailangan ng Pilipinas para maging tunay na industrial country at hindi lang pagawaan ng iba. Pagdating sa logistics, marami ng mga daang ginawa ang gobyerno ngayon sa pamamagitan ng PPP.

Nakita sa MRT na mahirap ang umasa sa parteng galing sa abroad.

Lahat ng maunlad na bansa may sariling teknolohiya at pananaliksik. Nabanggit ko rin sa artikulong Seguridad ni Duterte na matagal nang may project ang DOJ para gawing mas simple at wala nang lusot ang Criminal Code, sa tulong din ng Alemanya.

Iyong namang distribution logistics, maganda ang nakita ko rito sa Alemanya: iyong BAYWA.

Sila ang nag-aarkila ng mga makina sa mga magsasaka, pati harvest storage at building materials may serbisyo sila.

Meron na nito ang DOST: iyong Metals Industry Research and Development Center.

Kaya sila nakadevelop ng Roadtrain at AGT na maaring pumalit sa MRT balang araw.

Pero meron nang nagawa ang Go Negosyo Act, meron nang mga Negosyo Center, halimbawa sa Cebu at Davao. Foreign Investments: meron nang katulad ng sinusuggest ni Mayor Duterte ang PEZA.

Para ito halimbawa sa mga gustong magtayo ng BPO company. Baka parang Hong Kong at Macao style ang gusto niyang gawin, o kaya iyong mga Export Processing Zone (EPZA) ni Marcos?

Education: nabanggit ko na sa itaas na maganda ang mga lesson plan ng K-12. Use of technology – meron akong nabasang partnership ng Globe at Dep Ed para mas gamitin ang Internet.

Meron na akong nasulat na artikulo tungkol sa Internet sa Pilipinas – dapat ayusin ito dahil mabagal talaga.

Ayaw na siya ng maraming militar gawa nito, lalo na iyong sitwasyon sa Davao ngayon. Nadanas na ng Alemanya ang karahasan para ipilit ang . Kung sa ngayon lang, lahat ng ibang kampo inaaway na ni Duterte at lalo na iyong mga supporter niya, baka lalong magkawatak-watak lahat.

  1. dating sites nigerian singles 24-Apr-2019 15:22

    After thirty minutes, I knew he wouldn't return and I was abandoned with less than 0 and a suitcase full of dirty clothes.