Pagdating na panahon

31-Aug-2019 20:41 by 10 Comments

Pagdating na panahon - 100 casual dating

Ang pagbilis ng tibok ng iyong puso para bigyang daan ang bagong nabubuhay na bata saiyong sinapupunana ay nagiging dahilan ng biglaang pagtaas o pagbaba ng iyong blood pressure.

Buntis ka kapag ito ay hindi pa nagbabago sa loob ng dalawang linggo. Ang hindi pagdating ng iyong regla ang pinakatumpak na sintomas ng pagbubuntis.The Department of Health now ranks Philippines as one of the countries that has the fastest growing HIV epidemic in the world with a prevalence rate of 5% nationwide.There is a 20-25% prevalence rate in Metro Manila and 15-20% prevalence rate in Cebu.Walumpung porsiyento ng mga babaeng buntis sa buong mundo ay nakararanas ng pagkahilo tuwing umaga sa unang tatlong buwan ng pagbubuntis.Para naman sa iba, ang pagkahilo ay hindi lang nararamdaman sa umaga, may mga babae na nahihilo maghapon, o kahit gabi!Kaya kung kakaunti lamang ang regla na lumabas saiyo ngayon buwan, baka spotting na iyan. Sundan ang link na ito para malaman mo kung paano isinasagawa ang pregnancy test at kung kailan ito dapat gawin. Ang pressure na dala ng paglaki ng matris ay magiging dahilan rin ng kahirapan sa pagdumi.

Ang sintomas na ito ay magiging mas matindi habang lumalaki ang bata sa sinapupunan. Kadalasan sa mga kababaihan na nagdadalang tao ay nakararanas ng matinding pagkahapo sa unang yugto ng kanilang pagbubuntis.Mawawala din ang ganitong pakiramdam pagkaraan ng ika-12 linggo kapag ang inunan ng baby buo na. Ang pagkahilo ay isa sa pangunahing sintomas ng pagbubuntis.Dahil ito sa biglaang pagtaas ng dami ng iyong hormones.Ito ay isang normal na pamamaraan ng iyong katawan para i-adjust ito sa biglaang pagtaas ng mga hormones na komukontrol sa pagbubuntis. May mga babaeng buntis na nagrereklamo tungkol sa lasang kalawang sa kanilang bibig na hindi maalis-alis.Walang sapat nap ag-aaral ang mga dalubhasa para tukuyin kung ano ang dahilan sa likod ng ganitong sintomas, pero ito ay maaaring magtagal ng siyam na buwan para sa ilang babaeng buntis. Ang mga panaginip ng mga babaeng buntis ay nagiging mas kakaiba sa paguumpisa ng kanilang ikalawang linggo.May mga buntis na nagsasabi na mas lumulubha ang kanilang migraine o mayinding sakit ng ulo sa unang yugto ng kanilang pagbubuntis.